Par matières

Néerlandais

Voici des textes du dossier sur la torture réalisé par la section flamande d’Amnesty International. Vous pouvez diviser la classe en différents groupes et partager ces textes en plusieurs parties. Chaque groupe devrait présenter ensuite son texte au reste de la classe.

Folteren, in kort bestek
Een bondige inhoudelijke tekst

Foltering

Foltering is weerzinwekkend. Foltering is illegaal. Toch worden mannen, vrouwen en kinderen in meer dan de helft van de landen nog steeds gefolterd.

Ondanks het feit dat foltering universeel wordt veroordeeld, past men dit nog altijd toe :
 om bekentenissen los te krijgen,
 om te ondervragen,
 om te straffen,
 om te intimideren.

Folteraars gaan onverminderd door met het toedienen van fysieke en mentale pijn in politiekantoren en gevangeniscellen, op straat in de steden en in afgelegen dorpjes. Hun wreedheid maakt dodelijke slachtoffers, of laat lichamelijke en geestelijke littekens achter die nooit genezen.

De slachtoffers van foltering zijn niet louter diegenen die in de handen van de folteraars mishandeld worden. Ook vrienden, familie, een hele gemeenschap lijden eronder. Foltering beschadigt en verstoort de hoop van de toekomstige generaties.

Foltering is een realiteit, elke dag opnieuw. In meer dan de helft van de landen van de wereld worden mensen onderworpen aan foltering of wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing.

We kunnen foltering of mishandeling bestrijden en praktische stappen ondernemen om ze uit te bannen.

Wat kunnen we doen ? We kunnen onder meer :
 Foltering waar ook ter wereld aanklagen en de regeringen op hun verantwoordelijkheid wijzen.
 Folteraars ter verantwoording roepen en ze voor een gerechtshof - in hun land of daarbuiten - brengen.
 Training in internationale mensenrechten en wettelijke ondervragingstechnieken aanbevoelen voor de politie over de hele wereld.
 Campagne voeren tegen de wereldwijde handel in foltertuigen.
 Geweld tegen vrouwen uitbannen. Amnesty International zal aan regeringen vragen om hun verplichtingen na te leven zodat iedereen de zekerheid heeft om vrij van angst te kunnen leven.
 Campagne voeren tegen de foltering van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen.
 Campagne voeren tegen de foltering van kinderen. Amnesty International zal deze gevallen openbaar maken en maatregelen tegen foltering eisen.
 Andere regeringen aanmoedigen om het VN Verdrag tegen Foltering te ratificeren en de principes daadwerkelijk in praktijk te brengen.
 Andere regeringen aanmoedigen om het Statuut voor het Internationaal Strafhof te ratificeren.

MARATHON DES LETTRES : Soutenez 10 personnes en danger

10 personnes en danger dans le cadre du marathon des lettres 2020. Signez pour les défendre, les faire libérer ou demander justice !